Przekazanie adresu e-mail i numeru telefonu pracownika instytucji finansowej

Należy także omówić pokrótce komunikat Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO) z dnia 8 listopada 2019 r.[1], w którym wskazano, że pracodawca, w związku z zawarciem umowy o prowadzenie PPK, ma obowiązek prawny przekazania danych osobowych m.in. w postaci adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu pracownika, bez konieczności wyrażenia przez niego zgody, do wybranej instytucji finansowej, jeśli pracownik takie dane mu udostępni. W ocenie PUODO brak zgody pracownika na przetwarzanie jego danych nie będzie sprzeczny z zasadami przetwarzania danych zawartymi w RODO. Pracownik nie ma obowiązku posiadania takich danych jak adres poczty elektronicznej i numer tele­fonu, jednakże, jeśli je posiada i udostępnił je pracodawcy, to pracodawca może je przekazać instytucji finansowej, która zapewnia pracownikowi dostęp do systemu teleinformatycznego, dzięki której pracownikowi przekazywane są niezbędne informacje związane z PPK. Jednakże na wniosek pracownika informacje te mogą zostać przekazane mu w formie papierowej.

Okres przechowywania danych osobowych związanych z PPK

Ustawa o PPK nie określa natomiast, jak długo powinny być przechowywane dane osobowe związane z obsługą PPK. W doktrynie pojawiło się kilka koncepcji, każda z nich budzi jednak kontrowersje i na chwilę obecną nie ma jednoznacznego stanowiska.

W pierwszej kolejności proponuje się przyjmować, że dokumentacja PPK związana jest z dokumentacją dotyczącą ustalania wymiaru wynagrodzenia, jest zatem dokumentacją pracowniczą i zgodnie z art. 94 ust. 9b Kodeksu pracy powinna być p...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem