Przekazanie danych osobowych ubezpieczycielom

Kolejnym przykładem sytuacji, w których dochodzi do przekazania danych osobowych innym podmiotom, a które mogą budzić wątpliwości administratorów danych, jest zawarcie umowy ubezpieczenia pracowniczego. W takim przypadku pracodawca często zastanawia się, na jakiej podstawie może przekazać ubezpieczycielowi dane osobowe swoich pracowników.

Zagadnienie to, podobnie jak udostępnienie danych osobowych podmiotowi świadczącemu usługi prywatnej opieki zdrowotnej, było tematem rozważań Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (dalej: PUODO), który w poradniku pt. „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”, na str. 31 wskazał, że zawarcie umowy ubezpieczenia pracowniczego jest dobrowolne. W tej sytuacji przekazanie przez pracodawcę ubezpieczycielowi danych osobowych pracowników może odbywać się wyłącznie na podstawie ich zgody (art. 6 lit. a RODO)[1]. W związku z powyższym, w takim przypadku pracodawca nie zawiera z ubezpieczycielem umowy powierzenia, ale udostępnia mu dane osobowe pracowników na podstawie ich zgody.

WAŻNE!

W tym miejscu warto jednak zwrócić uwagę, że w przypadku zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia pracowników, często dochodzi do swoistego „odwrócenia” sytuacji i ubezpieczyciele proponują pracodawcom zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych pracowników, ale w ten sposób, że to ubezpieczyciel staje się administratorem danych osobowych pracowników (osób ubezpieczonych), a pracodawca zostaje podmiotem przetwarzającym.

Takie sytuacje wynikają najczęściej z faktu, że to pracodawca rozdaje, a następnie zbiera formularze zgłoszeniowe i przekazuje...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem