Przekazanie danych osobowych w przypadku wykupienia usług dodatkowej opieki medycznej

Kolejnym przypadkiem przekazania danych osobowych, które budzi wątpliwości administratorów danych, jest kwestia wykupienia przez pracodawcę usług dodatkowej opieki medycznej dla pracowników. Zagadnienie to jest o tyle problematyczne, że może pojawić się tutaj kwestia danych o stanie zdrowia, czyli danych szczególnych kategorii, które można przetwarzać jedynie w sytuacjach ściśle określonych w przepisach RODO, w związku z czym administratorzy danych powinni zawsze zwracać uwagę na prawidłowość przetwarzania tego rodzaju danych

O kwestii przekazania danych osobowych podmiotom oferującym prywatną opiekę zdrowotną dla pracowników wypowiedział się PUODO w przywołanym już poradniku pt. „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”. Na stronie 31 PUODO wskazuje, że udostępnianie danych osobowych pracowników przez pracodawcę firmie oferującej prywatną opiekę medyczną, odbywa się na podstawie zgody pracownika, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tej sytuacji podmioty te stają się osobnymi administratorami danych osobowych pracowników[1].

Dodatkowo na str. 32 tego poradnika PUODO stwierdza wyraźnie, że pracodawca przetwarza dane osobowe pracowników w zakresie i celach wynikających z obowiązków ciążących na nim w związku ze stosunkiem pracy. Firmy oferujące prywatną opiekę medyczną przetwarzają dane osobowe w celu i zakresie świadczonych przez nich usług. Są to więc dwaj osobni administratorzy danych, nie ma zatem konieczności podpisywania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Jak podkreśla PUODO, w tej sytuacji pracodawca nie może żądać od podmiotów medycznych, z którymi ma podpisaną umowę na świadczenie usług na rzecz jego pracowników, przekazania mu danych osobowych pracowników, np. o ich stanie zdrowia. W tym bowiem zakresie to podmiot medyczny będzie wyłącznym administratorem tych danych osobowych i to on będzie zobowiązany do spełniania wobec pracowników obowiązków wynikających z RODO, takich jak obowiązek informacyjny czy też obowiązków związanych z re...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem