Przykładowe naruszenia zabezpieczeń i sposoby postępowania w wypadku ich wystąpienia

Naruszenia ochrony danych osobowych przez osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych

FORMY NARUSZEŃ

SPOSOBY POSTĘPOWANIA

W ZAKRESIE WIEDZY

Ujawnianie sposobu działania aplikacji i systemu oraz jej zabezpieczeń osobom niepowołanym

Natychmiast przerwać rozmowę lub inną czynność prowadzącą do ujawnienia informacji. Sporządzić raport z opisem, jaka informacja została ujawniona, powiadomić IOD

Ujawnianie informacji o sprzęcie i pozostałej infrastrukturze informatycznej

Dopuszczanie i stwarzanie warunków, aby ktokolwiek taką wiedzę mógł pozyskać, np. z obserwacji lub dokumentacji

W ZAKRESIE SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Opuszczenie stanowiska pracy i po­zostawienie aktywnej aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych

Niezwłocznie zakończyć działanie aplikacji. Sporządzić raport

Dopuszczenie do korzystania z aplikacji umożliwiającej dostęp do bazy danych osobowych przez jakiekolwiek inne osoby niż osoba, której identyfikator został przydzielony

Wezwać osobę bezprawnie korzystającą z aplikacji do opuszczenia stanowiska przy komputerze. Pouczyć osobę, która dopuściła do takiej sytuacji. Sporządzić raport

Pozostawienie w jakimkolwiek niezabezpieczonym, a w szczególności w miejscu widocznym, zapisanego hasła dostępu do bazy danych osobowych lub sieci

Natychmiast zabezpieczyć notatkę z hasłami w sposób uniemożliwiający odczytanie. Niezwłocznie powiadomić IOD. Sporządzić raport

Dopuszczenie do użytkowania sprzętu komputerowego i oprogramowania umożliwiającego dostęp do bazy danych osobowych osobom nieuprawnionym

Wezwać osobę nieuprawnioną do opuszczenia stanowiska. Ustalić, jakie czynności zostały wykonane przez osoby nieuprawnione. Przer­wać działające programy. Niezwłocznie powiadomić IOD. Sporządzić raport

Samodzielne instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania

Pouczyć osobę popełniającą wymienioną czynność, aby jej zaniechała. Wezwać ASI w celu odinstalowania programów. Sporządzić raport

Modyfikowanie parametrów systemu i aplikacji

Wezwać osobę popełniającą wymienioną czynność, aby jej zaniechała. Sporządzić raport

Odczytywanie dyskietek i innych nośników przed sprawdzeniem ich programem antywirusowym

Pouczyć osobę popełniającą wymienioną czynność o szkodliwości takiego działania. Wezwać ASI w celu wykonania kontroli antywirusowej. Sporządzić raport

W ZAKRESIE DOKUMENTÓW I OBRAZÓW ZAWIERAJĄCYCH DANE OSOBOWE

Pozostawienie dokumentów w otwartych pomieszczeniach bez nadzoru

Zabezpieczyć dokumenty. Sporządzić raport

Przechowywanie dokumentów niewłaściwie zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych

Powiadomić przełożonych. Spowodować poprawienie zabezpieczeń. Sporządzić raport

Wyrzucanie dokumentów w stopniu zniszczenia umożliwiającym ich odczytanie

Zabezpieczyć niewłaściwie zniszczone dokumenty. Powiadomić przełożonych. Sporządzić raport

Dopuszczanie do kopiowania dokumentów i utraty kontroli nad kopią

Zaprzestać kopiowania. Odzyskać i zabezpieczyć wykonaną kopię. Powiadomić przełożonych. Sporządzić raport

Dopuszczanie, aby inne osoby odczytywały zawartość ekranu monitora, na którym wyświetlane są dane osobowe...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem