Pseudonimizacja danych

W RODO wyraźnie zdefiniowano, czym jest pseudonimizacja. Takie mechanizmy organizacje stosowały już znacznie wcześniej, ale termin nie występował w przepisach o ochronie danych osobowych i nie było do końca jasne, czy takie pseudonimowe dane są danymi osobowymi, czy też nie.

„Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobiefizycznej.

 

Motyw 28 RODO nadmienia, że pseudonimizacja może zmniejszać ryzyko:

Pseudonimizacja danych osobowych może ograniczyć ryzyko dla osób, których dane dotyczą, oraz pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym wywiązać się z obowiązku ochrony danych. Tym samym bezpośrednie wprowadzenie pojęcia „pseudonimizacja” w niniejszym rozporządzeniu nie służy wykluczeniu innych środków ochrony danych.

 

Tabela poniżej przedstawia pseudonimowe dane:

 

Identyfikator klienta Data
udzielenia
pożyczki
Następna
rata
Płatna
w terminie do
010908

25/1/2017

249 zł 24/2/2017
204364 29/11/2016 1975 zł 28/2/2017

 

Jeśli tak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem