Raportowanie do organu nadzorczego

Artykuł 33 ust. 1 wyraźnie podkreśla, że administrator bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu.

Określenie „administrator (...) zgłasza” oznacza, że chodzi o kierownictwo; w przypadku spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie to zarząd. Jeśli ma to być ktoś inny, musi posiadać odpowiednie pełnomocnictwo. Może okazać się, że będzie to inspektor ochro...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem