Rejestr systemu informatycznego

Rejestr zawiera opisy wszelkich zdarzeń istotnych dla działania systemu informatycznego w szczególności:

  • w przypadku awarii – opis awarii, przyczyna awarii, szkody wynikłe na skutek awarii, sposób usunięcia awarii, opis systemu po awarii, wnioski;
  • w przypadku napraw i konserwacji systemu – opis podjętych działań, wnioski.
     

Lp.

Data i godzina zdarzenia

Opis 
 zdarzenia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem