RODO a wykorzystywanie wizerunku pracownika

Przepisy Kodeksu pracy zostały dostosowane do przepisów RODO ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Kodeks pracy w art. 221 wyraźnie stanowi, jakie dane osobowe pracownika może przetwarzać pracodawca. Próżno szukać wśród tych danych wizerunku pracownika. Pracodawca powinien więc co do zasady uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego wizerunku. Zgoda pracownika musi być zgodą dobrowolną, a także konkretną, świadomą i jednoznaczną. Nieudzielenie zgody przez pracownika bądź...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem