Szacowanie następstw (skutków) ze względu na poufność, integralność i dostępność

Nr
zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj zasobu

Rodzaj danych

Poufność

Integralność

Dostępność

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

3

2

2

ZS-2

Najemcy

Najemcy i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

3

2

2

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań
marketingowych

Zwykłe

1

1

1

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci – najemcy
lokali użytkowych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

1

1

1

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali
mieszkalnych

Zwykłe

1

1

1

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

3

2

2

ZS-8

Skargi i wnioski

Osoby fizyczne składające skargi i wnioski

Zwykłe

1

1

1

ZS-9

Interesanci, klienci, petenci – rejestr osobowy

Interesanci, klienci, petenci –
zarejestrowani w rejestrach ruchów osobowych

Zwykłe

1

1

1

ZS-10

Korespondencja, w tym EOD

Adresaci i nadawcy
korespondencji

Zwykłe

1

1

1

ZS-11

Rejestr członków rad nadzorczych

Członkowie rad
nadzorczych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-12

Oferenci

Oferenci – potencjalni klienci

Zwykłe

1

1

1

ZS-13

Archiwum

Osoby fizyczne ujęte
w zasobach archiwalnych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-14

Zleceniobiorcy

Zleceniobiorcy
zamówień – osoby fizyczne

Zwykłe

1

1

1

ZS-15

Zakładowy
Fundusz
Świadczeń
Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-16

Medialna baza danych

Baza dziennikarzy, baza rzeczników prasowych

Zwykłe

1

1

1

ZS-17

Akta spraw
sądowych

Akta spraw sądowych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-18

Opinie prawne

Opinie prawne

Zwykłe

1

1

1

ZS-21

ZSI

Zintegrowany System
Informatyczny (ZSI)

Wrażliwe

2

2

2

ZS-22

SFK

System finansowo-
-księgowy

Wrażliwe

2

2

2

ZS-23

Teczki

Akta osobowe

Wrażliwe

2

2

2

Akta windykacyjne

Wrażliwe

2

2

2

ZS-24

Dyski twarde

Dyski twarde

Wrażliwe

2

2

2

ZS-25

Nośniki optyczne

Nośniki optyczne (CD)

Wrażliwe

2

2

2

ZS-26

Nośniki
magnetyczne

Nośniki magnetyczne
(flash driver)

Wrażliwe

2

2

2

ZS-27

Stacje robocze

Stacje robocze

0

1

2

Drukarki

0

1

1

Monitory

0

1

2

Klawiatury

0

1

2

UPS-y

0

1

2

ZS-28

Infrastruktura kablowa

Okablowanie
połączeniowe

0

2

2

Okablowanie zasilające

0

1

2

ZS-29

Oprogramowanie
systemowe i użytkowe

Oprogramowanie
systemowe

0

2

2

Oprogramowanie użytkowe

0

2

2

Oprogramowanie
antywirusowe

0

2

2

Oprogramowanie
narzędziowe

0

2

2

ZS-30

Usługi systemowe

Usługi – zapisywanie

0

1

2

Usługi – drukowanie

0

1

2

Usługi – wytwarzanie

0

2

2

Usługi – odczytywanie

0

1

2

Usługi – przechowywanie

0

2

2

Usługi – kopiowanie
(na inny nośnik)

0

2

2

ZS-31

Usługi on-line

Świadczenie usług on-line

2

2

2

ZS-32

Dokumentacja bezpieczeństwa

Dokumentacja
bezpieczeństwa

0

1

1

ZS-33

Lokalizacja
siedziby spółki

Lokalizacja siedziby spółki

0

0

2

ZS-34

Administrator systemu

Administrator systemu

0

0

2

ZS-35

Inspektor
ochrony danych

Inspektor ochrony danych

0

0

1

ZS-36

Użytkownicy
danych

Użytkownicy danych

0

0

1