Szacowanie następstw (skutków) ze względu na poufność, integralność i dostępność

Nr
zasobu

Nazwa zasobu (aktywa)

Rodzaj zasobu

Rodzaj danych

Poufność

Integralność

Dostępność

ZS-1

Pracownicy

Pracownicy spółki

Wrażliwe

3

2

2

ZS-2

Najemcy

Najemcy i członkowie ich rodzin

Wrażliwe

3

2

2

ZS-3

Wszelkie
działania
marketingowe

Adresaci działań
marketingowych

Zwykłe

1

1

1

ZS-4

Kontrahenci –
najemcy lokali użytkowych

Kontrahenci – najemcy
lokali użytkowych

Wrażliwe

3

2

2

ZS-5

Kandydaci
do pracy

Kandydaci ubiegający się o pracę w spółce

Zwykłe

1

1

1

ZS-6

Najemnicy lokali mieszkalnych

Najemcy lokali
mieszkalnych

Zwykłe

1

1

1

ZS-7

Dłużnicy

Dłużnicy spółki

Wrażliwe

3

2

2

ZS-8

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem