Szczególne praktyki dotyczące zabezpieczeń systemów IT

Oprócz wytycznych normy ISO 27001 warto też sięg­nąć do innych dobrych praktyk. Rozwijając aplikacje on-line, aplikacje mobilne, można kierować się wskazówkami przygotowanymi przez organizację OWASP. Dobrze też poznać dziesięć największych ryzyk dla prywatności występujących w aplikacjach oraz kierować się radami przygotowanymi przez Microsoft. Są one bardzo praktyczne i przez ostatnie lata nic nie straciły na swojej aktualności.

OWASP Top 10 Privacy Risks Project

Organizacja OWASP (The Open Web Application Security Project) przygotowała dokument opisujący 10 największych ryzyk dla prywatności (Top 10 Privacy Risks Projects)1 występujących w aplikacjach on-line. Dokument opisuje też środki, jakie można zastosować, aby zmniejszyć te ryzyka. Wymagania bazują na dokumencie OECD Guidelines on the Protection of Privacy and TransborderFlows of Personal Data2, który swoim zakresem znacznie przypomina normę ISO 29100 obejmującą ramy prywatności.

 

Top 10 ryzyk dla prywatności:

1)  podatności (słabości) aplikacji,

2)  wyciek po stronie operatora,

3)  niewystarczająca odpowiedź na naruszenie bezpieczeństwa,

4)  niekompletne usunięcie danych osobowych,

5)  niejasne polityki i/lub warunki korzystania z aplikacji,

6)  zbieranie danych nadmiarowych/zbędnych dla głównego celu przetwarzania,

7)  nieaktualne dane,

8)  brak lub niecałkowicie wygasające sesje,

9)  niezabezpieczona transmisja danych.

 

Poniżej zostały opisane niektóre z nich.

 

P1 – Podatności

Podatnością jest słabość aplikacji, którą można wykorzystać, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do danych (i nie tylko). Za podatność uznaje się też występowanie ryzyk w aplikacji opisanych w „OWASP Top 10 Application Security Risks”3, który jest (a przynajmniej powinien być) swojego rodzaju biblią wymagań dla tworzących aplikacje on-line.

Środki zapobiegawcze:

 • regularne testy bezpieczeństwa aplikacji, najlepiej przeprowadzane przez niezależnych ekspertów (testerów),
 • przeszkolenie programistów z zasad bezpiecznego programowania,
 • regularne instalowanie aktualizacji, poprawek,
 • niekorzystanie z nieaktualnego oprogramowania.

 

P2 – Wyciek po stronie operatora

W tym ryzyku chodzi o wycieki danych po stronie operatora aplikacji (upraszczając – po stronie organizacji, która administruje aplikacją).

Środki, jakie mogą minimalizować to ryzyko:

 • odpowiednie zarządzanie prawami dostępu, włączając w to zasadę wiedzy koniecznej,
 • szyfrowanie danych na nośnikach mobilnych (USB, dyski w laptopach, pamięć w telefonach komórkowych i tabletach),
 • program budowania świadomości bezpieczeństwa wśród pracowników,
 • monitorowanie wycieków danych (np. z pomocą oprogramowania DLP),
 • implementacja zasad privacy by design,
 • korzystanie z anonimizacji, jeśli prawdziwe dane nie są konieczne,
 • stosowanie pseudonimizacji danych.

 

P4 – Niepełne usunięcie danych

Ryzyko w tym obszarze wiąże się z niepełnym i/lub nieterminowym usunięciem (lub anonimizacją) danych osobowych.

Środki zmniejszające ryzyko:

 • usuwanie danych osobowych po zakończeniu korzystania przez osobę z rozwiązania (np. po miesiącu, ale ten czas jest do indywidualnego oszacowania),
 • dane osobowe powinny być usuwane, jeśli zażąda tego osoba (klient, użytkownik),
 • blokowanie dostępu do danych, jeśli nie można ich usunąć (RODO określa to mianem ograniczenia przetwarzania do przechowywania danych),
 • przygotowanie polityk retencji danych (przechowywania), ich archiwizacji i usuwania,
 •  dokumentowanie przypadków usuwania danych,
 • wzięcie pod uwagę danych osobowych, które mogą znaleźć się w kopiach zapasowych,
 • usuwanie profilu/konta użytkownika po określonym czasie braku aktywności (np. po trzech miesiącach – przykładowo Hotmail usuwa konto użytkownika po roku, jeśli nie było używane, Microsoft robi to po 270 dniach).

 

P5 – Niejasne polityki i warunki korzystania

Zgodnie z RODO należy informować o tym, kto jest administratorem danych, w jakim celu dane osobowe są przetwarzane, jakie są prawa osób itd. Brak wystarczających i łatwo dostępnych informacji o tym, jak dane osobowe są przetwarzane, stanowi ryzyko, które można zmniejszyć poprzez:

 • udostępnienie warunków korzystania z aplikacji, napisanych przystępnym językiem, tak aby zrozumiały je osoby bez przygotowania prawniczego,
 • udostępnienie „normalnej” wersji tych warunków oraz ekstraktu (wyciągu), który łatwo pozwoli zorientować się w sprawie,
 • publikowanie informacji o wersjach aplikacji wraz z informacją, co się zmieniło,
 • rejestrowanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji, odnotowywanie, której wersji aplikacji zgoda dotyczyła (zgody mogły się zmienić, podobnie jak warunki korzystania z aplikacji czy też treść polityki prywatności).

OWASP rekomenduje korzystanie ze strony http://www.big­gestlie.com/, na której znajduje się wiele praktycznych porad, jak przygotować przyjazny regulamin strony.

 

P8 – Nieaktualne dane użytkownika

Wagę aktualności danych podkreśla rozporządzenie unijne, wskazując, że „dane osobowe muszą być (…) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane; należy podjąć wszelkie rozsądne działania, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania, zostały niezwłocznie usunięte lub sprostowane (»prawidłowość«)”.

OWASP rekomenduje, aby:

 • wdrożyć procedury uaktualniania danych co jakiś czas,
 • udostępnić formularz/formatkę do aktualizowania danych,
 • jeśli dane są dalej powierzane do przetwarzania – uaktualnione dane należy także przesłać do podmiotów przetwarzających (aby uniknąć sytuacji, w której dane u administratora różnią się od tych, które są u podmiotów przetwarzających).
   

P9 – Niewygasające sesje użytkownika

Sesja użytkownika to (w dużym uproszczeniu) stan bycia przez niego zalogowanym do aplikacji. Przykładowo, gdy użytkownik zaloguje się do Facebooka, ten pamięta go i przy następnym wejściu na stronę nie trzeba się logować. Oznacza to, że sesja użytkownika jest wciąż aktywna i jest ona zazwyczaj aktywna do momentu, kiedy użytkownik wybierze opcję „Wyloguj się”. W systemach bankowości elektronicznej sesje wygasają same po kilku minutach nieaktywności. W tym obszarze OWASP rekomenduje:

 • sesje powinny wygasać, a to, jak szybko, powinno zależeć od tego, jak istotne (z punktu widzenia prywatności) są dane osobowe użytkownika,
 • użytkownicy powinni mieć możliwość ustalania, jaki jest czas wygasania sesji,
 • dostępny powinien być przycisk do wylogowania (zakończenia sesji) z aplikacji.

Projektując mechanizmy zarządzania sesjami, warto skorzystać ze ściągawki OWASP – „Session Management Cheat­Sheet”4.

 

P10 – Niezabezpieczona transmisja danych

Wszystkie dane przesyłane przez sieci publiczne powinny korzystać z bezpiecznych protokołów albo być przesyłane w formie zaszyfrowanej. Tak samo powinno to dotyczyć danych służących do uwierzytelniania (nazwa użytkownika, hasło itp.). Jako środki zaradcze (zmniejszające ryzyko) należy:

 • stosować bezpieczne protokoły do przesyłania danych osobowych (HTTPS, SFTP, SSH) i unikać tych, które bezpieczne nie są (HTTP, FTP, TELNET),
 • unikać przesyłania danych osobowych w URL-ach, np. w taki sposób: http://strona.pl/send?nazwisko=kepa&imie=leszek&miasto=warszawa
 • unikać przestarzałych protokołów i algorytmów (np. stosować TLS/DTLS zamiast SSLv3).

20 niezmiennych praw Microsoftu

Niektóre prawa niewiele się zmieniają, dlatego warto je zaadaptować i włączyć do dobrych praktyk zarządzania bezpieczeństwem, a tym samym wykorzystywać do zabez­pieczania danych osobowych.

10 niezmiennych praw bezpieczeństwa

 

Prawo #1. Jeśli osoba o złych zamiarach potrafi zmusić użytkownika do uruchomienia jej programu na jego komputerze, to komputer ten przestaje być jego komputerem

Użytkownik uruchamiający jakiś program, podejmuje decyzję o oddaniu mu pewnej kontroli nad komputerem, zazwyczaj w zakresie posiadanych uprawnień (a czasami nawet dalej), a program komputerowy może monitorować naciśnięcia klawiszy, otworzyć dowolny dokument i zastąpić wybrane wyrazy, wysyłać niecenzuralne maile do osób z książki adresowej użytkownika. Może zarazić komputer wirusem, umożliwić zdalne kontrolowanie komputera z zewnątrz, skasować lub uszkodzić dowolne dane.

 

Prawo #2. Jeśli osoba o złych zamiarach może zmienić system operacyjny w komputerze użytkownika, to komputer ten przestaje być jego komputerem

Plikom i programom systemu operacyjnego ufa się najbardziej i generalnie działają one z uprawnieniami systemu operacyjnego. A więc mogą zrobić absolutnie wszystko – zarządzać kontami, zmieniać hasła, modyfikować zasady zarządzania komputerem. Jeśli osoba nieuprawniona może je zmienić, to te zaufane pliki przestają być zaufane. Aby temu zapobiec, należy pracować na co dzień na „zwykłym” koncie, a konta z przywilejami używać tylko wtedy, gdy to konieczne.

 

Prawo #3. Jeśli osoba o złych zamiarach miała nieograniczony dostęp fizyczny do komputera użytkownika, to komputer ten przestaje być jego komputerem

Wiele osób myśli, że zabezpieczenie hasłem jest wystarczające. Otóż nie! Osoba, która ma fizyczny dostęp do komputera, może go ukraść, sformatować dysk komputera, podmienić BIOS, zamontować urządzenie, które będzie nagrywać wszystko, co się dzieje na komputerze, zrobić kopie dysku i dane odczytać później u siebie w domu. Mając dostęp do komputera, można zrobić bardzo dużo, dlatego warto dbać o ochronę fizyczną. Przykładowo, obudowy komputerów stacjonarnych warto zamykać na kłódkę.

Laptopy są bardziej narażone na kradzież. Nie należy pozostawiać ich bez nadzoru, zostawiać ich w samochodzie, nawet w bagażniku. Dobrze też uruchomić szyfrowanie dysku za pomocą takich rozwiązań, jak BitLocker5 (Windows) lub FileVault6(Mac OS).

 

Prawo #4. Jeśli pozwolisz osobie o złych zamiarach uruchomić aktywną zawartość w witrynie lub aplikacji on-line, to nie jest to już witryna organizacji

Jeśli osoba o złych zamiarach wgra złośliwy kod do firmowej witryny, można powiedzieć, że wirtualnie stanie się jej właścicielem i może podszywać się pod firmę, czym zaskoczy użytkowników witryny. Co gorsze, może uzyskać dalsze dostępy, będąc już prawie wewnątrz sieci. Dlatego uruchamianie kodu w witrynie powinno być ograniczone, a każda witryna powinna przejść testy bezpieczeństwa (tzw. testy penetracyjne).

 

Prawo #5. Słabe hasła niszczą mocne zabezpieczenia

Proces logowania do systemu służy głównie ustaleniu tożsamości użytkownika. Z chwilą gdy system operacyjny zna tożsamość użytkownika, może przyznać (lub zabronić) dostęp do określonych zasobów. Jeśli ktoś pozna hasło użytkownika, będzie działał w jego imieniu. Cokolwiek zrobi, będzie to robił jako dany użytkownik, tak jakby posługiwał się czyimś identyfikatorem czy dowodem osobistym.

Dlatego zawsze trzeba używać dobrych haseł do komputera. A dobre hasło to takie, którego łatwo nie da się odgadnąć lub złamać....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem