Udostępnienie a powierzenie danych osobowych – na czym polega różnica?

W praktyce działalności administratorów danych wielokrotnie dochodzi do sytuacji, kiedy muszą oni przekazać przetwarzane dane osobowe innym podmiotom. Takie przypadki budzą jednak często wątpliwości administratorów co do charakteru prawnego takiego przekazania danych, gdyż przepisy RODO różnie definiują zarówno udostę...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem