Udostępnienie kopii danych osobowych z dokumentacji pracowniczej

Regulacja RODO w ramach praw osoby, której dane dotyczą, określa m.in. obowiązek administratora dostarczenia takiej osobie kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu (por. art. 15 ust. 3–4 RODO).

Realizacji ww. obowiązku przez administratora, będącego pracodawcą, wobec żądania byłego pracownika, dotyczą m.in. decyzje Prezesa UODO: z dnia 18 marca 2019 r., ZSZZS.440.842.2018 (https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.440.842.2018) oraz z dnia 22 marca 2019 r., ZSZZS.440.660.2018 (https://uodo.gov.pl/decyzje/ZSZZS.­­440.660.2018).

W uzasadnieniu pierwszej z ww. decyzji – nakazującej administratorowi (byłemu pracodawcy) spełnienie ww. obowiązku poprzez przekazanie skarżącej, której dane dotyczą, kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych – Prezes UODO wskazał, że udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentacji pracowniczej, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępnienia danych w formie właściwej dla udostępnienia dokumentacji pracowniczej. Pracodawca będący administratorem nie ma również obowiązku udostępniania osobie zainteresowanej nośnika, na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO i nie dotyczą wnioskującej, a realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 3 RODO, administrator może poprzestać na wskazaniu treści danych dotyczących osoby, z wyłączeniem pozostałych informacji zawartych na nośniku.

Zdaniem Prezesa UODO: „(…) wykonanie obowiązku okreś­lonego w art. 15 ust. 3 RODO może być zatem realizowane zarówno poprzez sporządzenie kopii lub odpisu dokumentu (nośnika) zawierającego dane osobowe oraz inne dane, jak i poprzez podanie uprawnionemu treści jego danych osobowych, z pominięciem informacji znajdujących się w nośniku, które nie są danymi osobowymi w rozumieniu art. 4 pkt 1 ROD...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem