Udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentach a udostępnienie kopii dokumentów

Kolejnym istotnym aspektem realizacji prawa dostępu do danych jest rozróżnienie między udostępnieniem kopii danych zawartych w dokumentach a udostępnieniem kopii dokumentów. Problem ten był przedmiotem analizy PUODO w związku ze złożonymi skargami, co doprowadziło do wydania m.in. decyzji z dnia 18 marca 2019 r., nr ZSZZS.440.842.2018[1], w której PUODO nakazał byłemu pracodawcy skarżącej przekazanie kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych. PUODO uznał, że „udostępnienie kopii danych zawartych w dokumentach, zgodnie z art. 15 ust. 3 RODO, nie jest równoznaczne z obowiązkiem udostępnienia kopii dokumentów. Administrator nie ma bowiem obowiązku udostępniania osobie zainteresowanej nośnika, na którym przetwarzane są dane osobowe oraz danych, które nie stanowią danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO i nie dotyczą wnioskującego.

Realizując obowiązek wynikający z art. 15 ust. 3 RODO, administrator może poprzestać na wskazaniu treści danych dotyczących osoby, z wyłączeniem pozostałych informacji zawartych na nośniku”.

W ocenie PUODO: „wykonanie obowiązku określonego w art. 15 ust. 3 RODO może być zatem realizowane z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem