Upoważnienie dla pracownika – co w nim zawrzeć?

Przepisy RODO nie precyzują obowiązku nadawania upoważnień do przetwarza­nia danych osobowych, nie określają też, co takie upoważnienia powinny zawierać. Jednak ze względu na cel wydawania tych upoważnień oraz dotychczasową praktykę przyjmuje się, że upoważnienie do przetwarzania danych powinno zawierać:

  • datę nadania upoważnienia,
  • imię i nazwisko osoby, której upoważnienie jest nadawane,
  • cel przetwarzania danych – w praktyce często wpisuje się, że są to cele związane z wykonywaniem obowiązków na określonym stanowisku pracy,
  • zakres upoważnienia – zbiorów danych, do przetwarzania których wskazana osoba będzie upoważniona,
  • jeśli dane będą przetwarzane w systemie informatycznym – także identyfikator osoby upoważnionej,
  • podpis administratora danych.

Dodatkowo można wpisać zakres uprawnień i obowiązków, jakie dana osoba powinna realizować w trakcie procesu przetwarzania. Dopuszczalne jest także szczegółowe wskazanie operacji przetwarzania danych lub kategorii danych, które obejmuje upoważnienie, czy czas, w którym polecenie obowiązuje. Zazwyczaj przyjmuje się jednak, że nie ma konieczności, aby pisemne upoważnienia były aż tak szczegółowe, a w wielu przypadkach jest to wręcz zbędne.

Jednak w kontekście prowadzenia fanpage’a na Face­booku warto zastanowić się, czy jednak nie wprowadzić szczegółowych upoważnień. Obecnie media społecznościowe mają bardzo duże oddziaływanie, a dobrze prowadzony profil na Facebooku może mieć ogromne przełożenie na wizerunek firmy, ale także jej reklamę, marketing, a w konsekwencji także dochody. Dodatkowo, mając na uwadze liczbę osób, których dane można przetwarzać w ramach prowadzonego fanpage’u, a także możliwości, jakie oferuje Facebook,...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem