Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO

Mimo iż od 25 maja 2018 r. mamy obowiązek stosować RODO, część regulacji krajowych nie została jeszcze dostosowana do przepisów unijnego rozporządzenia. Długo wyczekiwanym aktem prawnym, który ma spełnić powyższą funkcję, jest tzw. ustawa dostosowująca, czyli ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W momencie sporządzania niniejszego artykułu prace nad ustawą nie zostały zakończone. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Sejmu ustawę przekazano Marszałkowi Senatu oraz Prezydentowi.

Ustawa dostosowująca ma na celu zapewnić skuteczne stosowanie RODO, ale jednocześnie nie powielać jego przepisów ani też nie powodować sprzeczności pomiędzy jej regulacjami a regulacjami RODO[1...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem