Usuwanie danych

Anonimizować można na wiele sposobów. Najprostsza metoda polega na zastępowaniu wszystkich imion, nazwisk, ulic, miejscowości, kodów pocztowych, adresów e-mail, numerów PESEL pewnymi określonymi danymi.

UPDATE TabelaDaneOsobowe

SET imie = ‘Anonim’, nazwisko=’Anonimowy, adres=’Zanonimizowana’, kod=’00-000’, miejscowosc=’Polska’,
mail=’a.a@anonim.pl’, PESEL=’11111111111’, plec=’K’, data_ur=”31/12/2999’

 

Oczywiście taka metoda zawiedzie, jeśli system sprawdza poprawność danych – w podanym przykładzie data urodzenia i płeć jest niezgodna z danymi zaszytymi w numerze PESEL, jego cyfra kontrolna też jest nieprawidłowa. Taka prosta anonimizacja na niewiele się zda, jeśli w bazie występują pola, które muszą mieć unikalne wartości1. Najlepiej opracować własne narzędzia do anonimizowania, w których data urodzenia i płeć będą losowane, a numer PESEL generowany na ich podstawie2.

Anonimizacja jest obecna w polskich przepisach już od pewnego czasu – w Zarządzeniu nr 12/2008 Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 15 kwietnia 2008 r. w sprawie anonimizacji orzeczeń i zarządzeń wydawanych w Sądzie Najwyższym oraz wokand Sądu Najwyższego:

§ 1. Ustala się następujące zasady anonimizacji orzeczeń i zarządzeń wydanych w Sądzie Najwyższym:

  1. Anonimizacja nazwisk, pseudonimów i nazw:
  • nazwiska stron postępowania i innych uczestników postępowania, a także ich pseudonimy, należy usunąć, pozostawiając imię i pierwszą literę nazwiska, np. Jan Nowak – po anonimizacji: Jan N.;
  • zasady określone w punkcie a) stosuje się również, gdy imię i nazwisko stanowi część nazwy spółki, przedsiębiorstwa lub innych podmiotów obrotu prawnego, niebędących osobami fizycznymi;
  • w przypadku występowania w sprawie imion i nazwisk takich samych lub zaczynających się na takie same litery, np. Jan Nowak i Jan Nowak lub Joanna Niegocka i Janusz Nawrocki, wówczas pierwszą osobę oznaczamy jako J.N., a drugą jako X.Y.

 

Nie tylko dane tekstowe podlegają anonimizacji. Stosuje się ją także w przypadku obrazów – będzie to zakrycie danych, ewentualnie mocna ich pikselizacja bądź silne rozmycie. Nie powinno używać się metod, które można odwrócić, takich jak np. zniekształcenie w postaci spirali. Typowe pułapki anonimizowania obrazów można poznać w artykule na stronie PGS Software zatytułowanym Co Niebezpiecznik zrobił źle, czyli jak nie anonimizować zrzutów ekranu3.

 

Usuwanie danych z dysków i pamięci przenośnych

 

Dane z dysków lub pamięci przenośnych należy usuwać, korzystając ze specjalnych programów. Jeśli dysk jest uszkodzony, to przed przekazaniem go do utylizacji trzeba zniszczyć nośnik informacji. W profesjonalnych zastosowaniach używa się tzw. degaussera. Jest to urządzenie o wyglądzie wagi sklepowej, na którym kładzie się dysk i za pomocą silnego impulsu magnetycznego niszczy jego zawartość. Po takiej operacji dysk nie nadaje się już do użytku. Niestety, są to drogie urządzenia, dlatego w niedużej firmie można sprawę załatwić młotkiem lub wiertarką.

 

Płyty CD i DVD najlepiej zniszczyć w niszczarce. Wiele z nich oferuje taką funkcjonalność. Ostatecznie można też je przeciąć na pół np. nożyczkami.

 

Sprzęt komputerowy, który będzie odsprzedawany bądź przekazany jako darowizna innym podmiotom, należy wcześniej pozbawić danych. Można wyjąć i przekazać urządzenia bez nośników, można też skutecznie usunąć z nich dane z użyciem specjalnych programów. Zwykłe usunięcie danych nie kasuje ich z dysku, np. w systemie Windows usunięcie danych powoduje przesunięcie ich do kosza, a usunięcie ich z kosza powoduje, że nie są widoczne dla systemu operacyjnego, miejsce po nich jest zwolnione do zapisu, jednak zanim zostaną nadpisane, wciąż można je odczytać (np. programem Foremost).

Formatowanie dysku także nie usuwa danych z dysku. Dlatego do usuwania danych lepiej skorzystać ze specjalnych programów, które nie tylko usuwają pliki, ale także nadpisują miejsce po nich (np. Eraser4, DiskWipe5). W ostateczności, gdy nie ma pod ręką takiego programu, można użyć bardzo prostej metody: należy usunąć dane, a następnie dysk zapisać do samego końca dowolnymi danymi.

Nowoczesne dyski SSD wydają się pozbawione tego problemu, jeśli obsługują funkcje TRIM. Wtedy dane usunięte przez system są automatycznie czyszczone z dysku poleceniami TRIM. Nie warto jednak ufać takim zapewnieniom i na wszelki wypadek le...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem