W jaki sposób pracodawca powinien informować pracowników o wprowadzeniu analizy bilingów telefonicznych?

Jak zostało to już wyżej wskazane, pracodawca zamieszcza informacje o celu, zakresie i sposobie wykorzystania monitoringu w regulaminie pracy, układzie zbiorowym pracy lub w obwieszczeniu. Jednak przepisy prawa pracy zobowiązują go do poinformowania pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, o wprowadzeniu monitoringu nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem.
 

Wskazówka

Wprowadzając dany rodzaj monitoringu lub zmieniając dotychczasowy, pracodawca powinien nie później niż 2 tygodnie przed jego...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem