Wtórne przetwarzanie danych na ten sam cel co pierwotnie

Jeśli ma się pewność, że dane zostały zebrane na cel legalny, wyraźny i konkretny, należy zadbać o to, by przetwarzanie danych (następujące po ich zebraniu) było zgodne z przedmiotowym celem. Jeżeli jest to dokładnie ten sam cel, który wskazano przy zbieraniu danych, wszystko przebiega prawidłowo i audyt danego procesu biznesowego można zakończyć.

Czasami dane zebrane przez jednego administratora na dany cel będą przetwarzane na dokładnie ten sam cel, ale przez innego administratora. Dochodzi wówczas do wtórnego przetwarzania dokonywanego przez inny podmiot, ale na ten sam cel. Inaczej mówiąc, można wyobrazić sobie sytuację, w których podmiot danych XY udostępni swoje dane jednemu administratorowi (firmie A) do przetwarzania w określonym, konkretnym celu, a następnie dane te „dostaną się w ręce” innego administratora (firmy B) i ten ostatni również będzie uprawniony do przetwarzania danych osoby XY na ten sam cel.

Taka sytuacja będzie dopuszczalna przez prawo, ale w praktyce zdarza się rzadko. Musi bowiem istnieć możliwość prawna przejścia danych z firmy A do firmy B. Zdarza się albo na podstawie szczególnego przepisu prawa, albo na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, albo w razie jakiegoś rodzaju „przejścia praw” pomiędzy podmiotami (np. przekształcenie spółki, podział spółki, nabycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa).

Można wyobrazić sobie dwa przykłady takich przypadków:

Firma świadcząca usługi telekomunikacyjne – dostawca usług sieci komórkowej (firma A) – posiada listę swoich abonentów. Niektórzy z nich wyrazili zgodę, by firma A udostępniła ich imię i nazwisko wraz z numerem telefonu w spisie abonentów publicznie dostępnym online na stronie www firmy A. Inny przedsiębiorca (firma B) prowadzi działalność polegającą na tworzeniu książek telefonicznych zarówno drukowanych, jak i dostępnych online. Firma B jest uprawniona[1] do skopiowania danych dostępnych na stronie www firmy A i udostępnienia ich w swojej książce telefonicznej, również dostępnej online. W takim przypadku nie jest potrzebne udzielenie przez abonenta dodatkowej zgody na przetwarzanie jego danych przez firmę B. Przetwarzanie wykonywane przez firmę B następuje bowiem w tym samym celu co przetwarzanie przez firmę A.

Do powyższego muszą jednak być spełnione dwa warunki:

  1. firma A przy odbieraniu zgody od abonenta poinformowała go, że jego dane mogą zostać przekazane również innym firmom prowadzącym publicznie dostępne spisy abonentów oraz
  2. firma B nie wykorzystuje danych abonenta na żadne inne cele, a jedynie na potrzeby stworzenia książki telefonicznej[2].
  • Osoba XY pracuje jako sprzedawca w firmie A, która posiada sieć sklepów stacjonarnych. Dane osobowe pracownika XY są zatem przetwarzane na cele zatrudnienia. W pewnym momencie sieć sklepów zostaje wykupiona przez firmę B. Na podstawie art. 23 Kodeksu pracy XY staje się automatycznie pracownikiem firmy B.

Pracownik nie musi wyrażać żadnych zgód, aby jego dane były przetwarzane przez firmę B. Firma B jest nowym administratorem danych, ale na podstawie przepisów prawa jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych osoby XY na ten sam cel, co uprzednio firma A.

Zasada wyraźnego i konkretnego celu powoduje, że zazwyczaj zgody na przetwarzanie danych osobowych wyrażane są na rzecz konkretnego podmiotu. Może jednak zdarzyć się sytuacja, że zgoda zostanie udzielona od razu większej grupie podmiotów, jeśli będzie to sformułowane w dostatecznie wyraźny sposób.
 

PRZYKŁAD

Do grupy przedsiębiorców – podmiotów, które świadczą usługi dla turystów w określonej miejscowości, np. w Krakowie, należą zarówno właś­ciciele hoteli, restauracji, firm organizujących wycieczki po Krakowie, jak i firm oferujących atrakcje dla turystów (np. muzeum, park rozrywki, lokalny browar, ogród zoologiczny). Założono stronę internetową, którą obsługuje jedna z firm należących do zrzeszenia (firma A) i na której turysta może zapisać się na specjalną listę, aby otrzymywać SM...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem