Wymagania wobec IT

IT pełni funkcję służebną wobec całej organizacji. Nawet gdyby systemy komputerowe były sercem organizacji i gdyby IT brało udział w tworzeniu strategii biznesowej, nie zmieni to faktu, że określanie, jakie biznesowe funkcje mają pełnić systemy komputerowe, należy do wszystkich działów firmy. Z tego samego powodu dostosowanie IT do przepisów RODO wymaga współpracy całej organizacji i nie można tego zadania pozostawić tylko informatykom. Przygotowując systemy do zgodności z nowymi przepisami, szefowie IT samodzielnie, bez konsultacji będą decydować o niewielu rzeczach. Bardzo ważne jest, aby współpracowali z działem prawnym i inspektorem ochrony danych osobowych (w dzisiejszym stanie prawnym z administratorem bezpieczeństwa informacji), którzy znając doskonale przepisy o ochronie danych osobowych, będą definiować wymagania wspólnie z pozostałymi działami organizacji.

Mimo że trudno mówić o konkretnych wymaganiach RODO wobec IT, można przynajmniej nakreślić obszary, w których dział IT będzie miał do wykonania sporo zadań w związku z wejściem w życie przepisów RODO:

 • ustalenie, gdzie i jakie dane się znajdują,
 • ustalenie, jak długo dane będą przetwarzane,
 • zmiana firmowych formularzy do zbierania danych,
 • zmiana raportów dla klientów o tym, jakie ich dane są przetwarzane,
 • ograniczenie ilości i zakresu danych w wybranych systemach,
 • zastosowanie pseudonimizacji/tokenizacji,
 • dostosowanie aplikacji tak, aby przechowywały dodatkowe atrybuty z rekordami osób,
 • umożliwienie wycofania zgody tak samo łatwo, jak jej udzielenie,
 • zmiana domyślnych ustawień aplikacji,
 • wdrożenie mechanizmów usuwania danych osobowych, które „wygasły”,
 • zmiany w zapasowych kopiach danych,
 • zapewnienie prawa do przenoszenia danych,
 • zastosowanie zabezpieczeń odpowiednich do ryzyka,
 • wykrywanie i raportowanie naruszeń bezpieczeństwa,
 • zapewnienie, że dostawcy IT będą zgodni z przepisami w terminie,
 • ocena dostawców IT,
 • neksowanie umów z dostawcami IT,
 • uzupełnienie dokumentacji zabezpieczeń.

 

Zapewnienie zgodności z RODO oznacza ogrom pracy dla działów IT, dlatego konieczne będzie ustalenie priorytetów tak, aby zacząć od tego, co najważniejsze, a mniej ryzykowne zadania zos...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem