Wymogi RODO znajdujące zastosowanie do zleceniobiorców

W zakresie przetwarzania danych osobowych podstawy prawne przetwarzania mogą się różnić w zależności od tego, czy przedmiotowe dane będą danymi pracowników czy też zleceniobiorców. Natomiast jeśli chodzi o obowiązki podmiotów zatrudniających, wynikające z przepisów RODO względem zleceniobiorców, to one zasadniczo będą niemal tożsame z obowiązkami wobec pracowników.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że wobec zleceniobiorców podmiot zatrudniający, będący administratorem danych, powinien spełnić obowiązek informacyjny. Oczywiście zakres danych przekazywanych w takiej klauzuli informacyjnej należy przygotować na podstawie analizy opracowanej na potrzeby określenia celów przetwarzania danych osobowych zleceniobiorców.

Dodatkowo trzeba pamiętać, że w zakresie obowiązku informacyjnego należy zleceniobiorcę poinformować także o stosowanym w zakładzie pracy monitoringu, czy to wizyjnym, poczty elektronicznej czy też w innych formach. Co do zasady każda osoba, której dane dotyczą, powinna być informowana o stosowanych wobec niej rodzajach monitoringu lub możliwości ich zastosowania. Zleceniobiorcy nie są tutaj wyjątkiem, a przyjęcie wobec nich analogicznych zasad informowania o wprowadzonym monitoringu (z zachwianiem sposobu i terminów przekazywania tych informacji określonych w Kodeksie pracy...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem