Wysyłanie życzeń kontrahentom drogą mailową zgodnie z RODO

Wysyłanie życzeń kontrahentom, czy to drogą mailową, czy pocztą tradycyjną, wiąże się z koniecznością przetwarzania ich danych osobowych, takich jak: imię, nazwisko, adres, e-mail. W stosunku do kontrahentów będących osobami fizycznymi bądź osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą należy więc pamiętać o przestrzeganiu przepisów RODO.

Każdy administrator, wysyłając życzenia, powinien odpowiedzieć sobie na pytanie, czy posiada podstawę prawną przetwarzania danych właśnie w tym celu. Najczęściej taką podstawą będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora. Takim interesem będzie utrzymywanie dobrych relacji biznesowych z kontrahentem.

Jeżeli administrator uzna, iż w jego przypadku przesłanka usprawiedliwionego interesu nie jest właściwa, może skorzystać z innej podstawy przetwarzania danych, a mianowicie uzyskać zgodę na przetwarzanie danych (pamiętając jednocześnie, aby zgoda była dobrowolna, konkretna, świadoma oraz jednoznaczna). Korzystając z przesłanki zgody, administrator musi być w stanie wykazać, że zgoda została wyrażona, a także poinformować osobę udzielającą zgodę, iż zgoda może być w każdym momencie wycofana i że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oprócz legitymowania się przez administratora podstawą...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem