Wysyłka newslettera a RODO – najczęstsze błędy, jakie popełniają marketerzy

Regularna wysyłka newsletterów – to jedno z najbardziej efektywnych narzędzi do prowadzania e-mail marketingu.

Dzięki zapisom na newsletter przedsiębiorca może zbudować wartościową bazę mailingową. Osoba, która zapisuje się na newsletter, zazwyczaj jest zainteresowana ofertą danego przedsiębiorcy, a w tej sytuacji będzie gotowa czytać treści, które zostają jej wysłane w ramach newslettera.

Taka sytuacja jest idealna z punktu widzenia marketerów, którzy dzięki zapisom na newsletter mogą pozyskać dane osób, które rzeczywiście chcą skorzystać z proponowanej im oferty.

Efektywność takiego mailingu jest potencjalnie dużo wyższa niż nawet najlepiej „stargetowane” reklamy w mediach społecznościowych, gdyż e-mail z ofertą trafia zazwyczaj do osoby, która już zna danego przedsiębiorcę, gdyż korzystała z jego usług, odwiedziła jego stronę internetową lub czytała artykuły na jego blogu.

Co więcej, taka osoba zazwyczaj też już wie, że może mieć potrzebę skorzystania z oferty danego przedsiębiorcy, dlatego chciałaby na bieżąco dostawać informacje han­dlowe od tej konkretnej firmy.
 

Wskazówka

Obecnie duża część firm w swoich strategiach marke­tingowych wykorzystuje newslettery. Ze względu na ilość reklam, czasem wręcz spamu zalewającego skrzynki mailowe, potencjalni klienci niechętnie zapisują się na newsletter, chyba że rzeczywiście widzą potrzebę skorzystania z usług lub dokonania zakupów u wybranego przedsiębiorcy, ewentualnie treści, jakie znajdują się na blogu, stronie czy też w newsletterze są dla tej osoby na tyle interesujące, że jest ona gotowa zapisać się na newsletter.

Budowanie bazy mailowej jest pracochłonnym zajęciem i często wymaga dużego zaangażowania samego przedsiębiorcy lub zatrudnienia zdolnego copywritera.

Mając zatem na uwadze, jak dużo czasu i/lub pieniędzy trzeba zainwestować w budowanie wartościowej bazy mailingowej, przedsiębiorcy powinni zadbać o to, żeby tworzona przez nich lista mailingowa było zgodna z wymogami RODO i innych ustaw. Tylko w takim przypadku będą w stanie w pełni wykorzystać marketingowy potencjał stworzonej przez siebie bazy mailowej.


Warto zatem pamiętać o tym, aby tworząc listę mailingową, zadbać o pozyskiwanie adresów mailowych zgodnie z wymogami RODO i innych ustaw.

Poniżej przedstawiono listę najbardziej typowych błędów, jakie pojawią się na gruncie prawnym przy tworzeniu bazy mailingowej.

Błąd nr 1. Źle sformułowana klauzula zgody

W celu prowadzenia mailingu na podstawie adresu uzys­kanego w wyniku zapisu na newsletter konieczne jest – zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – uzyskanie zgody na przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Dodatkowo w art. 4 tej ustawy wskazano, że jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, stosuje się przepisy o ochronie danych osobowych.

W tej sytuacji do uzyskania zgody na wysyłkę newslettera konieczne jest stosowanie zasad zbierania zgód wynikających z RODO.
 

Wskazówka

Formułując klauzulę zgody do checkboxa służącego do zapisu na newsletter, należy pamiętać, że zapytanie o zgodę musi zostać przedstawione w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie oraz musi być sformułowane jasnym i prostym językiem.

W prawidłowo sformułowanej klauzuli zgody powinno się używać prostego języka i unikać skomplikowanych prawniczych sformułowań.

Klient powinien dostać prosty komunikat, że zaznaczając odpowiedni checkbox, zgadza się na otrzymywanie na podany przez siebie adres mailowy newslettera zawierającego informację handlową.

Na marginesie warto wskazać, że czasami użycie w check­boxie zbyt skomplikowanego języka może zniechęcać do zapisu na newsletter.


Błąd nr 2. Łączenie zgody na newsletter z akceptacją regulaminu

Błąd nr 3. Umieszczanie zgody w regulaminie

Dwa ww. błędy dotyczą naruszenia tych samych zasad. Zgodnie z art. 7 RODO, jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi zgodę w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii, zapytanie o zgodę musi być przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii.

Zgodnie z powyższym, jeżeli klient dokonuje zakupów w sklepie internetowym, a sprzedawca chciałby niejako „przy okazji” uzyskać od niego zgodę na wysyłkę news­lettera, to musi zadbać o to, żeby każda kwestia była ujęta w osobnym checkboxie: tzn. jeden dotyczy akceptacji regulaminu, która jest konieczna do dokonania sprzedaży przez Internet, a dopiero zaznaczenie drugiego, osobnego checkboxa oznacza wyrażenie zgody przez klienta na otrzymywanie newslettera.

Całkowicie niedopuszczalne jest też „ukrywanie” zgody na marketing mailowy w regulaminie świadczenia usług, który klient musi zaakceptować, chcąc skorzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Niedopuszczalne są zatem zapisy w regulaminie stanowiące, że klient, akceptując regulamin, wyraża jednocześnie zgodę na otrzymywanie informacji handlowych. Tak wyrażona zgoda jest nieskuteczna.

Błąd nr 4. Automatyczne zaznaczanie checkboxów

Automatyczne zaznaczanie checkboxów to błąd, który na szczęście pojawia się już coraz rzadziej. Po wejściu w życie przepisów RODO zwiększyła się świadomość w tym zakresie. Zgodnie z art. 7 RODO administrator musi być w stanie wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.

Automatyczne zaznaczenie checkboxów nie spełnia tego wymogu RODO. Nie można bowiem wykazać, że osoba wyraziła świadomą zgodę w sytuacji, gdy checkboxy były zaznaczone automatycznie, a użytkownik, klikając kolejne kroki na ścieżce...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem