Żądanie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w formie elektronicznej

W przepisach RODO mocno akcentuje się odejście od formalizmu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, a podkreśla się podejście elastyczne w zależności od danej sytuacji i zakresu żądania osoby, której dane dotyczą. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 RODO „Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15–22”.
 

Wskazówka

Nie ma obowiązku szczegółowego dokumentowania realizacji praw osób, których dane dotyczą, wyłącznie w formie papierowej.

Jeśli usługi są świadczone w formie elektronicznej, to administrator danych powinien zadbać o to, żeby użytkownik mógł w tej samej formie zgłosić swoje żądanie, a nawet samodzielnie je zrealizować, np. usuwając konto w sklepie internetowym albo pobierając plik zawierający informacje o tym, jakie dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

Administratorzy danych powinni zatem zadbać o funkcjonalności swoich serwisów, tak aby w tym zakresie, w którym jest to możliwe, użytkownicy tych serwisów mogli samodzielnie wykonać swoje uprawnienia.

Użytkownik powinien jednak dostać informację, w jakim zakresie część danych będzie w dalszym ciągu przetwarzana. Tak będzie np. w przypadku dokumentacji księgowej, która musi być przechowywana co najmniej 5 lat.