Żądanie realizacji praw osób, których dane dotyczą, w formie elektronicznej

W przepisach RODO mocno akcentuje się odejście od formalizmu w zakresie realizacji praw osób, których dane dotyczą, a podkreśla się podejście elastyczne w zależności od danej sytuacji i zakresu żądania osoby, której dane dotyczą. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 RODO „Administrator ułatwia osobie, której dane dotyczą, wykonanie praw przysługujących jej na mocy art. 15–22”.
 

Wskazówka

Nie ma obowiązku szczegółowego dokumentowania realizacji praw osób, których dane dotyczą, wyłącznie w formie papierowej.

Jeśli usługi są świadczone w formie elektronicznej, to administrator danych powinien zadbać o to, żeby użytkownik mógł w tej samej formie zgłosić swoje żądanie, a nawet samodzielnie je zrealizować, np. usuwając konto w sklepie internetowym...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem