Ankieta – załącznik do umowy powierzenia przetwarzania dotycząca spełniania wymogów RODO przez procesora w zakresie wymagań określonych w art. 28 RODO

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem