Jakie dane osobowe są gromadzone w związku z działalnością pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych?

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem