Procedura określania okresów retencji danych, archiwizacji oraz usuwania danych po upłynięciu okresów dozwolonego ich wykorzystania

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem