Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy przez użytkowników systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe
Wybierz format