Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy przez użytkowników systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem