Przykładowy wzór oświadczenia o zgodzie na wykorzystanie wizerunku

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem