Upoważnienie do przeprowadzania badania temperatury i zbierania oświadczeń o stanie zdrowia

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem