Zarządzenie w sprawie obowiązkowego mierzenia temperatury i wypełniania oświadczenia o stanie zdrowia przy wejściu na teren firmy

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem