1. Audyt i inwentaryzacja danych osobowych według RODO
  1. Co zmienia RODO W ochronie danych osobowych
   Jarosław Kamiński, Marta Wiśniewska
   1. Projekt ustawy 0 zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679 (RODO)
    Agnieszka Książkiewicz
  2. Jakie dane są danymi osobowymi w rozumieniu RODO
   Jarosław Kamirński, Marta Wiśniewska
   1. Wykaz zbiorów danych osobowych
    Maria Pecyna
  3. Nowe definicje wprowadzane przez RODO
   Jarosław Kamiński, Marta Wiśniewska
  4. Jak rozpocząć przygotowania do audytu przetwarzania danych osobowych
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  5. Plan przeprowadzenia audytu
   Czesław Ćwiek
   1. Przygotowanie planu przeprowadzenia audytu
    Czesław Ćwiek
   2. Powołanie zespołu audytu
    Czesław Ćwiek
   3. Czynności audytowe oraz zakres badania bezpieczeństwa
    Czesław Ćwiek
  6. Audyt legalności pozyskanych zgód
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  7. Audyt celu przetwarzania
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  8. Audyt spełnienia zasady minimalizacji (adekwatność danych osobowych do celu przetwarzania)
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  9. Audyt retencji przetwarzania danych (minimalizacja okresu przetwarzania, usuwanie danych)
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  10. Audyt rzetelności i przejrzystości przetwarzania danych
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  11. Audyt zapewnienia realizacji praw podmiotów danych
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  12. Audyt dokumentacji pod kątem RODO
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  13. Audyt umów powierzenia
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  14. Raport z audytu dotychczasowego przetwarzania danych osobowych
   Czesław Ćwiek
  15. Procedura prowadzenia audytów w zakresie ochrony danych osobowych
   Czesław Ćwiek
  16. Procedura przeglądu dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
   Czesław Ćwiek
  17. Nowy katalog danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez pracodawców
   Ewa Klich
   1. Zmiany w Kodeksie pracy
    Ewa Klich
   2. Okres przechowywania akt osobowych
    Ewa Klich
   3. RODO a lista obecności
    Ewa Klich
   4. Zmiany w przepisach o zakładowych funduszach świadczeń socjalnych w związku z RODO
    Ewa Klich
 2. Pozyskiwanie zgód
  1. Obowiązek informacyjny
   Marcin Pilch, Marek Suchan
  2. Zmiany w polityce prywatności
   Marcin Pilch, Marek Suchan
  3. Jak dostosować bazy danych pozyskanych z różnych źródeł do wymogów RODO
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  4. Baza nie-klientów
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  5. Obowiązek informacyjny według RODO
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  6. W jaki sposób dane kontaktowe na stronie www będzie można wykorzystywać do celów sprzedażowych
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  7. Przesyłanie materiałów reklamowych pocztą
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  8. Formularz kontaktowy na stronie www
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  9. Co to są dane osobowe wrażliwe i jakie warunki trzeba spełnić, by je legalnie przetwarzać
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  10. Jak dostosować automatyczne profilowanie do nowych wymogów
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  11. Profilowanie, które prowadzi do automatycznych poważnych decyzji
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  12. Inne, mniej poważne profilowanie
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  13. Informowanie o profilowaniu
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  14. Pozyskiwanie danych osobowych za pomocą Lead Ads na Facebooku
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  15. Pozyskiwanie leadów przez SMS
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  16. Jakie warunki trzeba spełnić, by sprzedać produkt osobie poniżej 16. roku życia
   Agnieszka Grzesiek-Kasperczyk
  17. Pozyskiwanie zgód przez stronę www i sklep internetowy według wytycznych RODO
   Tomasz Cymerman
  18. Zapisy regulaminów konkursów organizowanych drogą elektroniczną odnoszące się do przetwarzania danych osobowych ich uczestników
   Karol Rużyło
  19. Jak reagować na otrzymane żądania w zakresie praw osób, których dane dotyczą
   Agnieszka Książkiewicz
   1. Zakaz podlegania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu
    Agnieszka Książkiewicz
   2. Procedura przyjmowania żądań/zgłoszeń osób, których dane osobowe są przetwarzane i ich rozpatrywanie
    Czesław Ćwiek
   3. Procedura realizacji obowiązków informacyjnych przy pozyskiwaniu danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   4. Procedura reagowania na zgłoszenie dotyczące naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych (art. 33 i 34 RODO)
    Czesław Ćwiek
   5. Procedura rozpatrywania wniosków o udostępnienie danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   6. Procedura udostępniania danych osobowych osobom i instytucjom na mocy obowiązującego prawa
    Czesław Ćwiek
   7. Procedura pozyskiwania danych osobowych na podstawie zgody
    Czesław Ćwiek
  20. Jak postępować z „trudnym klientem” w kontekście przepisów RODO
   Ewa Klich
   1. Instrukcja postępowania w przypadku żądań „trudnego klienta”
    Ewa Klich
  21. RODO w branży medycznej
   Agnieszka Książkiewicz
   1. Rejestracja pacjenta na wizytę lekarską
    Agnieszka Książkiewicz
   2. Problemy placówek szpitalnych w związku z przepisami RODO
    Agnieszka Książkiewicz
   3. Problemy prawne z wydawaniem zaświadczeń lekarskich
    Agnieszka Książkiewicz
   4. Kodeks branżowy dla branży medycznej
    Agnieszka Książkiewicz
  22. Jak reagować w wypadku wystąpienia błędu w wysyłce korespondencji elektronicznej
   Ewa Klich
   1. Wytyczne dotyczące prowadzenia korespondencji mailowej
    Ewa Klich
   2. Jak reagować w przypadku błędnego lub przypadkowego otrzymania korespondencji e-mail
    Ewa Klich
  23. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO
   Agnieszka Książkiewicz
   1. Zmiany w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną
    Agnieszka Książkiewicz
   2. Zmiany w ustawie o prawach konsumenta
    Agnieszka Książkiewicz
 3. Ochrona danych osobowych w systemach teleinformatycznych
  Leszek Kępa
  1. Cyber Security
   Leszek Kępa
  2. RODO a systemy informatyczne
   Leszek Kępa
  3. Wymagania wobec IT
   Leszek Kępa
  4. Architektura aplikacji
   Leszek Kępa
  5. Usuwanie danych osobowych, gdy „wygasną”
   Leszek Kępa
  6. Privacy by design
   Leszek Kępa
  7. Pseudonimizacja danych
   Leszek Kępa
  8. Privacy by default
   Leszek Kępa
  9. Minimalizacja danych
   Leszek Kępa
  10. Usuwanie danych
   Leszek Kępa
  11. Realizowanie praw osób
   Leszek Kępa
  12. Zabezpieczenia systemów informatycznych
   Leszek Kępa
   1. Procedura nadawania upoważnień/poleceń do przetwarzania danych w systemach teleinformatycznych
    Czesław Ćwiek
   2. Procedura zarządzania uwierzytelnianiem
    Czesław Ćwiek
   3. Procedura rozpoczynania, zawieszania i kończenia pracy przez użytkowników systemu informatycznego, w którym przetwarzane są dane osobowe
    Czesław Ćwiek
   4. Procedura tworzenia i przechowywania kopii zapasowych oprogramowania i plików zawierających dane osobowych
    Czesław Ćwiek
   5. Procedura przesyłania danych osobowych w komunikacji elektronicznej
    Czesław Ćwiek
   6. Procedura zabezpieczenia systemu informatycznego przed działalnością oprogramowania, którego celem jest uzyskanie nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego
    Czesław Ćwiek
   7. Procedura wykonywania prac serwisowych i konserwacji systemu oraz nośników informacji służących do przetwarzania danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   8. Minimalny standard bezpieczeństwa dla systemów informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   9. Procedura monitoringu wewnętrznego dotyczącego przestrzegania zasad przetwarzania zbiorów danych osobowych w systemach teleinformatycznych
    Czesław Ćwiek
   10. Procedura przeglądu i aktualizacji polityki bezpieczeństwa
    Czesław Ćwiek
   11. Procedura oceny wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   12. Procedura przeglądu dokonanych ocen i wpływu podejmowanych działań na bezpieczeństwo danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   13. Procedura testowania, mierzenia i oceny skuteczności środków technicznych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania
    Czesław Ćwiek
  13. Wykrywanie i raportowanie naruszeń bezpieczeństwa
   Leszek Kępa
   1. Rejestr incydentów i zagrożeń
    Czesław Ćwiek
  14. Procesorzy w obszarze IT
   Leszek Kępa
  15. Narzędzia do zapewnienia zgodności z RODO
   Leszek Kępa
   1. Podejście bazujące na ryzyku
    Leszek Kępa
   2. Uznane standardy
    Leszek Kępa
    1. Przegląd wybranych norm ISO
     Leszek Kępa
  16. Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa
   Leszek Kępa
   1. Wymagania prawne
    Leszek Kępa
   2. Zgłaszanie incydentów
    Leszek Kępa
   3. Narzędzia do wykrywania naruszeń
    Leszek Kępa
   4. Plan postępowania z naruszeniami
    Leszek Kępa
   5. Raportowanie do organu nadzorczego
    Leszek Kępa
   6. Informowanie klientów o wycieku ich danych przykłady naruszeń
    Leszek Kępa
   7. Minimalizacja negatywnych skutków incydentów
    Leszek Kępa
  17. Dobre praktyki zabezpieczeń w systemach informatycznych
   Leszek Kępa
   1. Czym jest bezpieczeństwo?
    Leszek Kępa
   2. Zasady bezpieczeństwa – polityka
    Leszek Kępa
   3. Inne dobre praktyki zabezpieczeń systemów IT
    Leszek Kępa
   4. Upoważnienia i uprawnienia
    Leszek Kępa
   5. Naprawa sprzętu zawierającego dane osobowe a RODO
    Ewa Klich
   6. Wytyczne – jak zabezpieczyć firmę przed kopiowaniem danych przez pracowników
    Ewa Klich
  18. Zasady brakowania i archiwizacji danych osobowych
   Leszek Kępa
   1. Procedura określania okresów retencji danych, archiwizacji oraz usuwania danych po upływie okresu dozwolonego ich wykorzystania
    Czesław Ćwiek
  19. Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
   Ewa Klich, Karol Rużyło
   1. Procedura dotycząca zawierania umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   2. Kiedy konieczne jest zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
    Ewa Klich
   3. Najczęstsze błędy popełniane przy tworzeniu i zawieraniu umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
    Ewa Klich
   4. Największe problemy związane z zarządzaniem bazami danych osobowych we współpracy z partnerami zewnętrznymi
    Ewa Klich
  20. Wpływ ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa na procedury ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie
   Aleksandra Modzelewska
   1. Obowiązki wynikające z KSC i ich wpływ na procedury ochrony danych osobowych
    Aleksandra Modzelewska
  21. Jak zabezpieczyć się przed ryzykiem wycieku danych w przypadku korzystania z usług w chmurze?
   Aleksandra Modzelewska
 4. Przetwarzanie danych osobowych w związku z polityką kadrową
  Jakub Wezgraj
  1. Zapisy w polityce bezpieczeństwa danych osobowych dotyczącej działu kadr
   Ewa Klich, Karol Rużyło
   1. Zasady rekrutacji pracowników
    Ewa Klich, Karol Rużyło
   2. Sposoby prowadzenia rekrutacji
    Ewa Klich, Karol Rużyło
   3. Przetwarzanie danych osobowych pracowników
    Ewa Klich, Karol Rużyło
   4. Udostępnianie danych osobowych pracowników
    Ewa Klich, Karol Rużyło
   5. Rejestr czynności przetwarzania danych
    Ewa Klich, Karol Rużyło
    1. Przykładowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej
     Maria Pecyna
   6. Zgłoszenie naruszenia danych osobowych
    Ewa Klich, Karol Rużyło
   7. Gotowe klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych – CV i dane osobowe osób niezatrudnionych
    Ewa Klich
  2. Ochrona danych osobowych w placówkach oświatowych
   Jan Lewandowski
   1. Zadania dyrektora placówki oświatowej w kontekście RODO
    Dariusz Skrzyński
 5. Analiza ryzyka i monitorowanie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
  Czesław Ćwiek
  1. Szacowanie ryzyka i identyfikacja potencjalnego ryzyka
   Czesław Ćwiek
  2. Analiza ryzyka
   Czesław Ćwiek
  3. Metody szacowania ryzyka
   Czesław Ćwiek
  4. Ocena ryzyka i zasad postępowania z ryzykiem
   Czesław Ćwiek
   1. Ocena i zarządzanie ryzykiem w spółce – wzór dokumentu
    Czesław Ćwiek
   2. Załączniki – ocena ryzyka
    Czesław Ćwiek
    1. Identyfikacja i oszacowanie zasobów (aktywów)
     Czesław Ćwiek
    2. Szacowanie następstw (skutków) ze względu na poufność, integralność i dostępność
     Czesław Ćwiek
    3. Oszacowanie (określenie) podatności zasobów na zidentyfikowane zagrożenia
     Czesław Ćwiek
    4. Macierz poziomów ryzyka dla poufności
     Czesław Ćwiek
    5. Macierz poziomów ryzyka dla integralności
     Czesław Ćwiek
    6. Macierz poziomów ryzyka dla dostępności
     Czesław Ćwiek
    7. Arkusz zmian wprowadzanych do dokumentu
     Czesław Ćwiek
  5. Środki organizacyjne i techniczne zabezpieczenia danych osobowych
   Czesław Ćwiek
   1. Zasady stosowania monitoringu
    Agnieszka Książkiewicz
    1. Monitoring w zakładzie pracy
     Agnieszka Książkiewicz
    2. Monitoring w jednostkach samorządu terytorialnego
     Agnieszka Książkiewicz
    3. Monitoring w szkole, przedszkolu lub placówce
     Agnieszka Książkiewicz
    4. Monitoring mienia państwowego
     Agnieszka Książkiewicz
   2. Monitoring a RODO – oświadczenia pracownika i pracodawcy
    Ewa Klich
 6. Rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
  Czesław Ćwiek
  1. Jak stworzyć rejestr czynności przetwarzania?
   Czesław Ćwiek
  2. Rejestr kategorii przetwarzania
   Czesław Ćwiek
  3. Czy wszyscy administratorzy muszą prowadzić rejestr czynności przetwarzania danych osobowych?
   Czesław Ćwiek
  4. Wzorcowy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
   Czesław Ćwiek
  5. Wzorcowy rejestr kategorii przetwarzania danych osobowych
   Czesław Ćwiek
 7. Inspektor ochrony danych
  Czesław Ćwiek
  1. Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych
   Czesław Ćwiek
  2. Kwalifikacje inspektora ochrony danych
   Czesław Ćwiek
  3. Niezależność inspektora ochrony danych
   Czesław Ćwiek
  4. Zadania inspektora ochrony danych
   Czesław Ćwiek
  5. Obowiązki administratorów danych a zadania inspektorów ochrony danych
   Czesław Ćwiek
  6. Ważne do zachowania terminy związane z inspektorem ochrony danych
   Agnieszka Książkiewicz
 8. Nowe procedury zgłaszania i dokumentowania naruszeń oraz sankcje
  1. Obowiązek zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych do organu nadzorczego
   Czesław Ćwiek
   1. Procedura postępowania z naruszeniami
    Leszek Kępa
   2. Karta naruszenia ochrony danych
    Leszek Kępa
   3. Instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia systemu ochrony danych osobowych
    Ewa Klich
   4. Raport z naruszenia bezpieczeństwa ochrony danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   5. Raport z incydentu naruszającego bezpieczeństwo danych osobowych ze względu na poufność, dostępność i integralność
    Czesław Ćwiek
   6. Raport z przeglądu zagrożeń/incydentów bezpieczeństwa danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   7. Przykładowe naruszenia zabezpieczeń i sposoby postępowania w wypadku ich wystąpienia
    Czesław Ćwiek
  2. Sankcje – kary pieniężne oraz inne środki, którymi dysponuje organ nadzorczy
   1. Odpowiedzialność za naruszenie zasad ochrony danych osobowych
    Czesław Ćwiek
   2. Nie tylko kary pieniężne
    Czesław Ćwiek
   3. Kryteria decydowania o zastosowaniu kar pieniężnych lub innych środków karnych
    Czesław Ćwiek
   4. Wysokość kar pieniężnych
    Czesław Ćwiek
   5. Odpowiedzialność odszkodowawcza
    Czesław Ćwiek
    1. Odpowiedzialność cywilna
     Agnieszka Książkiewicz
   6. Kontrola przetwarzania danych osobowych a tajemnica zawodowa
    Czesław Ćwiek
   7. Zadania i uprawnienia organu nadzorczego
    Czesław Ćwiek
   8. Konsultacje z organem nadzorczym zamiast postępowania rejestracyjnego
    Czesław Ćwiek
  3. Jak w razie stwierdzenia naruszenia uniknąć kar finansowych w firmie
   Agnieszka Książkiewicz
  4. Jak przygotować się do kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych?
   Ewa Klich
   1. Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych
    Ewa Klich
   2. Udział policji w kontroli prowadzonej przez Urząd Ochrony Danych Osobowych
    Ewa Klich
   3. Zakończenie kontroli – protokół kontroli
    Ewa Klich
   4. Instrukcja postępowania w trakcie kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych
    Ewa Klich