Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Monitoring w zakładzie pracy w świetle RODO

Monitoring w zakładzie pracy:

  1. Monitoring wizyjny,
  2. Monitoring poczty elektronicznej,
  3. Inne formy monitoringu w zakładzie pracy.

Monitoring w jednostkach samorządu terytorialnego:

  1. w gminie,
  2. w powiecie,
  3. w województwie.

Monitoring w: 

  1. szkole, 
  2. przedszkolu,
  3. placówkach (o których mowa w art. 2 pkt. 3 – 8 i 10 ustawy Prawo oświatowe).

Monitoring mienia państwowego