Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Obowiązki administratora danych osobowych cz.1

Obowiązki administratora danych cz. 1:

  • uwzględnianie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślna ochrona danych (ang. Privacy by Design, Privacy by Default),
  • status i obowiązki współadministratorów danych,
  • bezpieczeństwo przetwarzania.