Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Obowiązki administratora danych osobowych cz. 2

Obowiązki administratora danych cz. 2:

  • rejestrowanie czynności przetwarzania,
  • zgłaszanie naruszeń ochrony danych do organu nadzorczego z zawiadamianie osób,
  • których dane dotyczą o naruszeniach,
  • ocena skutków dla ochrony danych (ang. Data Protection Impact Assessment, DPIA).