Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Prawa osób, których dane dotyczą

Nowe prawa osób, których dane dotyczą:

  • rozszerzenie klauzuli informacyjnej,
  • prawo do bycia zapomnianym,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do niepodlegania profilowaniu,
  • zasady przejrzystości.